PL EN

Nasza oferta

Obszar działania

Oferujemy firmom oraz organizacjom bezpośrednią reprezentację ich interesów w instytucjach Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie spraw Unii Europejskiej, szkolenia z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, procesu stanowienia prawa, przepisów prawa unijnego oraz innych zagadnień związanych ze sprawami unijnymi według zainteresowania i potrzeb klienta.

Oferujemy ekspertyzę w zakresie polityk dotyczących rynku wewnętrznego, handlu zagranicznego, energii, przemysłu oraz klimatu i środowiska, a także w zakresie stanowienia prawa we wszystkich kluczowych dla klienta kwestiach. Dodatkowo wspieramy firmy, które chcą rozpocząć swoją działalność na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

W zakresie stanowienia prawa

W zakresie stanowienia prawa

Prawo stanowione na szczeblu unijnym ma bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wciąż jednak niewiele firm jest świadomych, że mogą zabrać głos w procesie stanowienia prawa, wyrazić swoje stanowisko i zwiększyć zrozumienie wśród prawodawcy tak, aby proponowane prawo było korzystne dla gospodarki i firm.
ContactEurope oferuje firmom konkretne strategiczne rozwiązania, wypracowywane wspólnie z klientem w celu zajęcia stanowiska wobec propozycji legislacyjnych oraz ułatwia im przedstawienie swojego punktu widzenia podmiotom i instytucjom stanowiącym prawo w Unii Europejskiej.

Wybrane obszary specjalizacji
 • Rynek wewnętrzny
 • Przemysł
 • Telekomunikacja
 • Transport
 • Zatrudnienie i sprawy spcjalne
 • Bankowość
 • Sprawy gospodarcze i monetarne
 • Energia
 • Środowisko
 • Żywność
Nasze usługi obejmują

Usługi prawne

Usługi prawne

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów, jakie klienci mogą napotykać w związku z unijnymi regulacjami, bądź w kontaktach z przedstawicielami Unii Europejskiej
 • Bezpośrednia reprezentacja klienta w instytucjach Unii Europejskiej
 • Przedstawianie stanowiska klienta podmiotom stanowiącym prawo w Unii Europejskiej
 • Monitorowanie procesu stanowienia prawa na szczeblu unijnym pod kątem potrzeb klienta
 • Opiniowanie proponowanych na poziomie unijnym aktów prawnych w celu umożliwienia klientowi uwzględnienia nowych przepisów w swoich planach biznesowych

Organizacja szkoleń

Organizacja szkoleń

 • Szkolenia i wykłady z zakresu prawa i polityki Unii Europejskiej
 • Organizowanie wydarzeń, spotkań, konferencji

Nawiązywanie kontaktów

Nawiązywanie kontaktów

 • Nawiązywanie kontaktów dla klienta ze strategicznymi partnerami w Unii Europejskie
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych

Raporty i sprawozdania

Raporty i sprawozdania

 • Pomoc w rozszerzeniu działalności pod kontem prawnym
 • Przygotowywanie raportów tematycznych